Artikel arkivet's artikelkategori: K������rnan
Skriven av MeatAbstract 2005-03-16 15:17 url: 

2.6.x kompilering

<p>Ett enkelt s&auml;tt att installera 2.6.x i Slackware<em><strong> G&auml;ller Slackware 10, 10.1</strong></em><em><br />(Allt innanf&ouml;r en klammer [] &auml;r en tangent. Te.x [ENTER] betyder att du skall trycka p&aring; Enterknappen.)</em><br /><br />F&ouml;rst ska vi se till att du kan boota med din gamla k&auml;rna om n&aring;tt skulle g&aring; fel.<br />Vi b&ouml;rjar med att &auml;ndra namn p&aring;<br /><br />/boot/vmlinuz till /boot/vmlinuz-2.4.29 #Eller vilket namn din nuvarande k&auml;rna har. Eller valfritt alternativ.<br />/boot/System.map till /boot/vmlinuz-2.4.29<br /><strong><br />$mv /boot/vmlinuz /boot/vmlinuz-2.4.29<br />$mv /boot/System.map /boot/System.map-2.4.29<br /></strong><br />N&auml;r det &auml;r klart m&aring;ste vi &auml;ndra i lilo.<br /><br />Vi l&auml;gger till<strong><br />image = /boot/vmlinuz-2.4.29<br />root = /dev/hda1 #F&ouml;rutsatt att det &auml;r den partitionen.<br />label = Linux-2.4.29<br />read-only<br /></strong><br />[ESC]:wq[ENTER] #F&ouml;r att spara konfigurationen med <strong>vi</strong><br />Vi l&aring;ter din gamla l&auml;nk till k&auml;rnan i lilo.conf ligga kvar eftersom den kommer ers&auml;ttas med en ny vmlinuz. Har du inte kvar vmlinuz f&aring;r vi editera lilo.conf efter installationen f&ouml;r att se till att den pekar &aring;t r&auml;tt h&aring;ll.<br /><br />Nu m&aring;ste vi k&ouml;ra lilo efter en &auml;ndring<br /><strong><br />$/sbin/lilo<br /></strong><br />Nu ska vi installera den nya k&auml;rnan.<br /><br />St&auml;ll dig i /usr/src (eller vart du vill ha din k&auml;llkod)<br /><strong><br />$cd /usr/src<br /></strong><br />Ladda ner en ny k&auml;rna fr&aring;n www.kernel.org<br /><br />packa upp den<br /><strong><br />$bunzip2 linux-2.6.x.tar.bz2<br />$tar -xf linux-2.6.x.tar<br /></strong><br />Nu &auml;r k&auml;llkoden uppackad i linux-2.6.x<br /><strong><br />$rm -f linux<br />$ln -s linux-2.6.x linux<br />$cd linux<br /></strong><br />Nu har vi gjort en symbolisk l&auml;nk till linux-2.6.x<br /><br />Nu finns det en hel del alternativ till hur du ska kompilera k&auml;rnan.<br /><strong><br />$make menuconfig<br />$make xconfig<br />$make gconfig<br /></strong><br />Och en del till. Bara att v&auml;lja det du tycker b&auml;st om.<br /><br />V&auml;l d&auml;r inne se till att du l&auml;gger till alla n&ouml;dv&auml;ndiga saker. Som st&ouml;d f&ouml;r ditt filsystem du ska anv&auml;nda osv.<br /><br />N&auml;r du har sparat konfigurationen (.config) ska vi editera <strong>Makefile</strong><br /><strong><br />$vi Makefile<br /></strong><br />Rad 551 ska vi avkommentera <strong>#export INSTALL_PATH=/boot</strong><br />Dvs vi ska ta bort <strong>#</strong><br />Tryck tv&aring; g&aring;nger p&aring; <strong>[INSERT]</strong> f&ouml;r att st&auml;lla dig i skriva-&ouml;ver-mode . Och en g&aring;ng p&aring; <strong>[SPACE]</strong> f&ouml;r att ta bort markerat tecken.<br />[ESC]:wq[ENTER] f&ouml;r att spara.<br /><br />Dags att kompilera.<br /><strong><br />$make<br />$make modules_install<br />$make install<br /></strong><br />N&auml;r det &auml;r klart har den lagt till en ny /boot/vmlinuz, System.map osv och k&ouml;rt lilo.<br />F&aring;r du inga felmedellanden &auml;r det bara att hoppas att du gjorde r&auml;tt;)<br /><br /><br /><br />Starta om och anv&auml;nd din nya k&auml;rna.</p>