Artikel arkivet's artikelkategori: PHP
Skriven av RagnArok 2005-10-01 19:12 url: http://t-j.no-ip.org/~mike/

Kontrollera senaste inlägg/trådar i ett phpBB2 forum

För att lista de senaste trådarna i ett forum finns denna kända kodsnutten - (Inte jag som gjort.)

<?php
// Upprätta en anslutning till databasen först.
mysql_connect("********", "****", "*******") or
die ("Could not connect to database");

mysql_select_db("forum")or
die ("Could not select database");

$sql = "SELECT DISTINCT
phpbb_topics.topic_id, phpbb_topics.topic_poster, phpbb_posts_text.post_id, phpbb_users.username, phpbb_posts_text.post_subject, phpbb_topics.topic_title, phpbb_posts_text.post_text
FROM phpbb_users,phpbb_topics, phpbb_posts_text,phpbb_posts
WHERE
phpbb_users.user_id = phpbb_topics.topic_poster
and phpbb_posts_text.post_id = phpbb_topics.topic_first_post_id
and phpbb_posts.poster_id = phpbb_users.user_id
and phpbb_posts.topic_id = phpbb_topics.topic_id
ORDER BY topic_id DESC LIMIT 5";
$result = mysql_query($sql) or die(mysql_error());

echo"<div>"; //Här kan ni sätta style etc.

while($row = mysql_fetch_array($result)) {
?>

<span style="font-family: arial; font-size: 70%;"><b>»</b>
<a href="/phpBB2/viewtopic.php?t=<?php echo $row['topic_id']; ?>" title='<?php echo substr($row["post_text"],0,255); ?>'><?php echo $row['topic_title']; ?></a>(Av: <?php echo $row['username']; ?>)</span>

<?php
}
echo "</div>";
?>
Det kodstycket gjorde jag om (Finns säkert andra som gjort liknande) till att posta de senaste inläggen, och inte trådarna


<?php
// Upprätta en anslutning till databasen först.
mysql_connect("********", "****", "*******") or
die ("Could not connect to database");

mysql_select_db("forum")or
die ("Could not select database");

$sql=("SELECT phpbb_posts_text.post_id, phpbb_users.username, phpbb_posts_text.post_subject, phpbb_topics.topic_title, phpbb_posts_text.post_text
FROM forum.phpbb_posts, forum.phpbb_posts_text, forum.phpbb_users, forum.phpbb_topics
where phpbb_posts.post_id = phpbb_posts_text.post_id
and phpbb_posts.poster_id = phpbb_users.user_id
and phpbb_posts.topic_id = phpbb_topics.topic_id
ORDER BY phpbb_posts.post_id
desc
LIMIT 0, 5"); //eller så många inlägg du vill att den skall lista
$sql_posts = mysql_query($sql) or die(mysql_error());

echo ("<div>"); // Här kan ni lägga in styles etc.
while ($posts=mysql_fetch_array($sql_posts)) {

echo ("<span style="font-family: arial; font-size: 70%;"><b>»</b><a target='_self' title='".substr($posts["post_text"],0,255)."' href=phpbb2/viewtopic.php?p=".$posts["post_id"]."#".$posts["post_id"].">");

if (!$posts["post_subject"]) {
echo ucfirst($posts["topic_title"]);
} else {
echo ucfirst($posts["post_subject"]);
}
echo ("</a></span>");
echo ("<font size='1'>(Av: ".$posts["username"].")</font>");
}
echo ("</div>");
?>

Hoppas någon har användning för dom.