Artikelkategori: 9
Skriven av mdkdio 2023-04-12 19:14
url: 
Redigerad av: mdkdio  2023-04-13 09:15:44

Fingeravtrycksläsare i Slackware Linux 15.0

Fingeravtrycksläsare i Slackware Linux 15.0
(Fingerprint reader)

Per standard, så finns det inte stöd för detta i Slackware Linux "out of the box".
Men med hjälp av ett fåtal paket tillhandahållna via SBo, så är det ganska enkelt att
få en fungerande fingeravtrycksläsare, t.ex. för inloggning via sddm...

Först så kontrollerar du att du har en supporterad avläsare via kommandot

lsusb

I listan över USB enheter på din dator, finner du något liknande:

Bus 001 Device 005: ID 06cb:00bd Synaptics, Inc Prometheus MIS Touch Fingerprint Reader

Jämför det enhets ID som du finner med listan över supporterade enheter här.

Finns inte din enhet listad, kan det finnas andra vägar att gå för att få din enhet att fungera.
Dock tar denna artikel endast upp de i listan supporterade enheterna.

Nästa steg är att kompilera/bygga de 3 paket som krävs för att få stödet för din fingertrycksavläsare att fungera.

fprintd

Med dependencies:

libfprint

  libgusb

(se respektive paket för info)

När väl dina nyss skapade paket är installerade, så behöver du naturligtvis lägga
till ett finger för avläsning.

Som vanlig användare, skriv förljande kommando i konsollen:

fprintd-enroll <användarnamn>

Som standard, så använder du pekfingret på din högra hand.
Vill du använda dig av ett annat finger anger du följande kommando:

fprintd-enroll <användarnamn> -f finger

Alternativ för vilket finger du kan välja:
left-thumb, left-index-finger, left-middle-finger,
left-ring-finger, left-little-finger, right-thumb,
right-index-finger, right-middle-finger,
right-ring-finger, right-little-finger

Välj ett finger som passar för din avläsare!!

Du ser nu en skärm liknande denna:

Using device /net/reactivated/FPrint/Device/0
Enrolling right-index-finger finger.

Du blir nu ombedd att ange ett lösenord, ange din användares lösenord INTE root/su.

Läs nu av ditt valda finger 5 gånger, tills du ser att inmatningen lyckades.

För att testa om det fungerar. Skriv förljande kommandorad:

fprintd-verify

Och placera ditt valda finger på läsaren.

Dags att aktivera inloggning via fingeravtryck...
Fortfarande i konsollen, logga in som root (su).

Redigera filerna:
/etc/pam.d/sddm
/etc/pam.d/kde

I /etc/pam.d/sddm, lägg till följande 2 rader överst i filen:

auth  sufficient   pam_unix.so try_first_pass likeauth nullok
auth  sufficient   pam_fprintd.so

Spara filen.

I /etc/pam.d/kde, lägg till följande 2 rader överst i filen:

auth  sufficient   pam_unix.so try_first_pass likeauth nullok
auth  sufficient   pam_fprintd.so

Spara filen.

Om du inte redan använder dig av grafisk inloggning (runlevel 4),
aktivera detta genom att redigera filen (som root/su)

/etc/inittab

Finn raderna:
# Default runlevel. (Do not set to 0 or 6)
id:3:initdefault:

Ändra till:

id:4:initdefault:

Spara filen.

Lämna konsollen (exit)

Starta nu om datorn (restart/omstart).

När sddm startar och ber om lösenordet, tryck på enter, du får nu besked om att läsa av ditt finger.
Placera ditt nyss avlästa finger på avläsaren.

Du ska nu vara inloggad som vanligt (motsvarande om du hade angett lösenordet).

Om det inte fungerar, ange lösenord som vanligt vid inloggningen.
Och felsök (kontrollera att du redigerat rätt filer, angett rätt i respektive fil etc...)

×