Artikelkategori: Installation
Skriven av mdkdio 2018-03-17 11:55
url: 

Samba installation

Beta version 0.1 /mdkdio a.k.a. Jörgen

Installation av samba

Om du installerade Slackware Linux med alternativet "full" (fullständig installation)
så har du redan samba installerat på din dator/server.

Men samba behöver konfigureras, vilket är vad vi kommer att gå igenom i denna artikel.

I skrivande stund är samba versionen i Slackware Linux: 4.4.16 (uppdaterad sedan 14.2 släpptes).
Men samba.org listar 4.8.0 som senaste stabila version.

Konfigurera Samba:

Slackware Linux har som standard en exempelfil för samba (/etc/samba/smb.conf-sample).
Öppna den filen i din favorit editor (t.ex. nano) och bekanta dig med innehållet innan du
fortsätter.
Du noterar säkert, OM du öppnar de föreslagna länkarna i filen
(t.ex. http://www.samba.org/samba/docs/Samba-HOWTO-Collection.pdf)
så är dessa filer något "gamla", men fungerar som en "grund guide" i alla fall.
Mer uppdaterad dokumentation finner du via samba's wiki
https://wiki.samba.org/index.php/Main_Page

Dags att skapa smb.conf filen...

Som du troligen noterade då du öppnade smb.conf-sample filen, så är filen indelad i sektioner.
[global]
[homes]
etc...

Vi börjar med att skapa smb.conf filen (som root)
nano /etc/samba/smb.conf

Innehåll i smb.conf filen:
[global]
workgroup = MYGROUP # Namnet på det Windows domän din dator tillhör, ELLER arbetsgruppens namn.
                    # T.ex. om din Windows dator är konfigurerad med arbetsgruppen 'Hemma'
                    # anger du workgroup = Hemma

server-string = Samba server # Åter igen, kontrollera konfigurationen i Windows, vilket namn
                             # som angets som beskrivning för denna server.
                             # T.ex. LinuxServer

server-role = standalone server # Detta är mest passande i ett hemma nätverk.
                                # OM du har flera servrar i ditt nätverk.
                                # Har du bara en server så kan du utelämna denna rad.

security = user

hosts allow = 192.168.1. 192.168.2 127. # Detta är viktigt för säkerheten. Det ger dig möjligheten
                                        # att begränsa anslutningar till datorer som endast
                                        # finns anslutna på ditt lokala nätverk.
                                        # exemplet till vänster visar begränsad tillgång för två
                                        # C klass nätverk och "loopback" interfacet.
                                        # För mer info, se smb.conf manualen
                                        # kommando: man smb.conf (i terminalen)

log file = /var/log/samba.%m # Om man vill ha en logfil separat för varje maskin som ansluter till
                             # din samba server/klient.

max log size = 50 # Om du väljer att logga enligt ovan så kan det också vara bra att begränsa
                  # storleken på denna logfil (i Kb).

 

Definitioner för delningar:

[homes]
comment = Home Directories
browseable = no
writeable = yes

[public] # Publikt tillgänglig mapp
  comment = Public stuff
  path = /home/samba
  public = yes
  writeable = no
  printable = no
  write list = @staff # Medlemmar i gruppen staff kan även skriva till denna mapp.

Då är smb.conf filen klar..


Efter redigering av smb.conf filen så bör du testa den så den inte innehåller ev. fel.
Detta gör du genom att köra följande kommando: (som root)
testparm /etc/samba/smb.conf

Om ev. fel hittades är det bara att redigera filen på nytt...

Om du inte fick några felmeddelanden så är det dags att starta samba med den nya konfigurationen
Detta gör du via följande kommando: (som root)
/etc/rc.d/rc.samba start

Testa så att samba fungerar enligt dina önskemål, och om allt är frid och fröjd, gör så att
samba startar automatiskt varje gång du starta upp/om din dator/server.
Använd följande kommando: (som root)
chmod +x /etc/rc.d/rc.samba

Tilläggsinfo:
Samba kan användas till mycke mer än att dela mappar och filer.
Bl.a. delning av skrivare
Se manualen för mer information
www.samba.org
wiki.samba.org

×