Artikelkategori: Installation
Skriven av mdkdio 2020-11-15 21:51
url: 
Redigerad av: mdkdio  2020-11-16 22:22:05

Installera en skrivare (via CUPS)

Installera skrivare:

Inledning:
Innan du fortsätter kan det vara bra att kontrollera om aktuell skrivare verkligen fungerar i Linux först.
Antingen har någon i butiken "lovat" att den kommer att fungera. Du har själv funnit information någonstans
på nätet. Eller, du har haft den installerad tidigare i Linux...

För informaton om många (men inte alla) skrivare som är supporterade i Linux, antingen via drivrutiner från
tillverkaren av skrivaren, eller via open source drivrutiner (gutenprint), eller via Ghostscript.

Gutenprint är redan installerad på din dator om du valt "full installation", annars kan du installera detta
via slackpkg install gutenprint (i 14.2 är version 5.2.11 aktuell. I current 5.3.3.
Dessa drivrutiner fungerar i CUPS.

Ghostscript version 9.26 i 14.2 och 9.53 (dessa kräver också installation av ghostscript-fonts-std paketet).

För mer info om skrivare som fungerar, delvis eller fullständigt, finner du här
https://openprinting.github.io/  (i stället för den sida som fanns förr, som hette linuxprinting.org)

I exemplet nedan (Samsung CLP-325w / CLP-320 Series), så listas den skrivaren med "works Perfectly".
Gör jag samma kontroll av en HP LaserJet 1500, så listas den med "works Partially".

Så kontrollera om din skrivare fungerar fullt ut, delvis eller inte alls, innan du fortsätter.

Då kör vi...

CUPS


CUPS (Common Unix Printing System) är sedan flera versioner av Slackware Linux, standard. Och många av oss väljer att
ange redan vid installationen av Slackware, att cupsd ska starta automatiskt varje gång vi startar datorn.

Om du inte valde att göra detta vid installationen, så kan du självklart lösa detta vid ett senare tillfälle,
när det passar dig.

Installation av skrivare, antingen en direkt ansluten skrivare till en dator. Eller en skrivare ansluten till
ditt nätverk (alt. delad på ditt nätverk ifrån en annan dator). Eller delad ifrån din router?
Möjligheterna är flera...

Här kommer jag att uteslutande använda mig av CUPS web-baserade gränssnitt, vilket du finner via adressen
localhost:631 (förutsatt att cupsd är startat).

Steg för steg:

Om skrivaren inte är ansluten, antingen lokalt till din dator, eller till ditt nätverk. Dags att ansluta den!
Starta skrivaren, och om den är ansluten via nätverket, se till att skrivarens nätverks konfiguration är gjord
(anvisningar för detta finner du antingen i lådan som skrivaren kom med, eller på skrivarens tillverkares hemsida).

Ett gott råd! Konfigurera skrivaren med en fast IP adress. Antingen via din router, eller direkt i skrivaren.
Skrivaren bör alltid ha samma adress för att göra det enklast möjligt för dig.

Kontrollera om cupsd är startat: Öppna konsollen, skriv ps ax | grep cupsd (eller: ps aux | grep cupsd).
Du behöver inte vara root eller su (Super User) för detta.

Resultat kan se ut så här:

bash-5.0$ ps aux | grep cupsd
root      1271  0.0  0.0  23640  8532 ?        Ss   11:15   0:00 /usr/sbin/cupsd -C /etc/cups/cupsd.conf -s /etc/cups/cups-files.conf

Eller:

bash-5.0$ ps ax | grep cupsd
 1271 ?        Ss     0:00 /usr/sbin/cupsd -C /etc/cups/cupsd.conf -s /etc/cups/cups-files.conf
 
Om du i stället får:
bash-5.0$ ps ax | grep cupsd
 3156 pts/1    S+     0:00 grep cupsd
 
Måste du fört starta tjänsten, antingen tillfälligt, eller se till så att den startar automatiskt varje gång du startar datorn.

Starta manuellt:
Som su (Super User), skriv följande: /etc/rc.d/rc.cups start
För att aktivera autostart: chmod 755 /etc/rc.d/rc.cups och starta sedan tjänsten, /etc/rc.d/rc.cups start

Öppna en webbläsare (i mina exempel använder jag Firefox), i adressfältet anger du adressen localhost:631

 

 

 

 

 

Du möts nu av denna vy. Bilda dig en uppfattning om vad som finns i menyn överst i fönstret, samt vad som är tillgängligt
för dig som vanlig användare (CUPS for Users) och CUPS for Administrators och slutligen, CUPS for Developers.

Det vi kommer att koncentrera oss på är, CUPS for Administrators och CUPS for Users.

Klicka nu på "Printers" i menyn överst i fönstret, det du kommer att se, påminner i stort om det som ses i bilden nedan.

 

 

 

 

I detta fall finns det redan en skrivare installerad. Men i ditt fall kan det finnas flera skrivare eller ingen skrivare alls.

För att lägga till en skrivare krävs det tillgång till root, du måste alltså kunna logga in som root...

Klicka nu på Administration i menyn, du ser då följande:

 

 

 

 

 

 

Det vi ska koncentrera oss på, är Printers (Add Printer, Find New Printer, Manage Printers).
Men du kan, som du kanske noterat, även ändra i inställningar rel till Server, dela skrivare på ditt lokala nätverk,
och faktiskt även dela en skrivare på internet...

Klicka på Add Printer, du blir nu ombedd att logga in

 

 

Logga in som root, du möts sedan av följande:

 

 

 

 

 

I detta fall finner CUPS min skrivare, ansluten via mitt nätverk. Men den kunde lika gärna ha funnit den som "Lokal Skrivare"
(om den varit ansluten t.ex. via USB direkt till min dator).

Markera din skrivare i listan, och klicka vidare på "Continue", och du möts nu av följande:

 

 

 

 

 

I mitt fall har jag valt att köra med standard inställningarna vad det gäller namn (Name), beskrivning (Description),
och Placering (Location) är tom.
Här ser du mer info om hur skrivaren är ansluten på ditt nätverk (Connection: socket://192.168.1.200|Samsung CLP-320 Series).
Och jag har inte valt att dela skrivaren (vilket jag inte heller har behov av att göra då den är på mitt nätverk),
Vill du dela din skrivare, så gör detta om den är lokalt ansluten till din dator.

Klicka på Continue:

Du möts nu av följande:

 

 

 

 

 

 

Dags att välja drivrutin för din skrivare:
Som du ser finns det en hel del tillverkare att välja mellan, välj den tillverkare som din skrivare har. T.ex. Samsung,
och klicka sedan på Continue (Fortsätt), välj den modell du har (eller dess serie, t.ex. Samsung CLP-310 Series (en) )
Finns inte din skrivare med i listan, så får du helt enklet installera dess drivrutiner.
Drivrutiner (om det finns för Linux) finner du på din tillverkares hemsida. I mitt exempel samsung.se
Anvisningar för hur du installerar dessa drivrutiner finner du på samma stället som du finner drivrutinerna.

OBS! I vissa fall när det gäller en tillverka av en skrivare, och dess drivrutiner, så finns det Slackbuilds för dessa.
Epson inkjet skrivare, är exempel på en sådan serie av skrivare där det finns ett Slackbuild skript.

Viktigt är att se till så att just din modell finns med i listan över supporterade skrivare. Så välj rätt!

Behöver du hjälp med installationen av drivrutiner för din skrivare, så be om hjälp i vårat forum.


Vi fortsätter...

Markera den skrivar-modell som är aktuell, i mitt fall Samsung CLP-320 Series (en). Klicka sedan på Continue (Fortsätt).
Du möts nu av följande:

 

 

 

 

 

Vissa saker är standard i drivrutinen, möjligen kan Paper Size (Pappers Storlek) visa Letter i stället för A4,
men se till så att du väljer rätt storlek (A4 är standard för oss i Sverige :-)  )

JCL, Banners, Policies
Det enda som kan vara av intresse här, är JCL -> Paper Type (Pappers Typ), ange Plain Paper (Normalt/Vanligt Papper).
Även om du har tänkt skriva ut på t.ex. förtryckta papper, så kan du ange detta då du ska skriva ut. Samma sak med
hålade ark (Prepunched paper), i mitt fall så finns det inte möjlighet att ange hålade ark...

För att komma vidare, klicka på "Set Default Options" (Ange Standard Värden), Klart!

Om allt nu gått planenligt, och du klickar på Printers i menyn, så ska du ha en skrivare installerad

 

 

 

 

och status = idle (vilar/väntar).

Testa din skrivare? Ja varför inte! :)

Fortfarande i listan över installerade skrivare (Printers i menyn). Klicka på den nyss installerade skrivaren.

 

 

 

 

 

Här ser du lite information om aktuell skrivare...

 

 

 

 

 

 

 

För att skriva ut en testsida, klicka på Maintenance (Underhåll), i menyn välj Print Test Page.
Om allt går enligt plan, så skriver din skrivare ut en testsida...

Utskriften innehåller lite information samt ett par bilder (i färg om det är en färgskrivare).

Allt väl om utskriften skrevs ut utan problem.

Om du vill installera din skrivare på flera klienter, så är det bara att starta /etc/rc.d/rc.cups enligt
tidigare steg i guiden.
Därefter starta en webbläsare och öppna länken localhost:631, fortsätt enligt stegen ovan.

Finns det mer man kan göra? Dela en skrivare på internet, begränsa färgutskrifter så att ungarna inte
förbrukar all färg? Absolut! Detta och mycke mer, men tills vidare inget som jag tar upp i den här "manualen".

I skrivande stund använder jag Slackware current (15), här noterade jag att det inte är möjligt att söka i manualen.
Söker man t.ex. efter quota, så  fungerar inte de länkar som finns på sidan för "Quota support", men man finner informationen
via menyn till höger -> Getting started -> Printer Accounting Basics. Om så även är fallet just då du ska installera en
skrivare, så finner du manualen via www.cups.org klicka på Help i menyn...

×