Artikelkategori: MariaDB
Skriven av mdkdio 2015-03-10 19:44
url: https://mariadb.com/kb/en/mysql_secure_installation/
Redigerad av: mdkdio  2020-11-12 21:20:50

MariaDB och Slackware Linux 14.1, 14.2 & current

MariaDB (ersätter MySQL sedan Slackware Linux 14.1)

Om du valt full installation av Slackware Linux, så är MariaDB installerat.
Installation kan annars göras ifrån den officiella Slackware disken, eller
via kommandot slackpkg install mariadb (som root).

I länken ovan finner du mer information.

Om du valt full installation av Slackware Linux, är det möjligt att du får
ett felmeddelande vid uppstart om att mysqld inte kan starta.
Detta sker precis innan du kommer fram till login:

Tryck enter, nu är du vid login:

För att lösa problemet med att mysqld inte startar:

1. Logga in som root.
2. Kontrollera att /etc/passwd filen innehåller användaren mysql
(som standard i 14.1, 14.2 och current gör den det).
3. Kör följande kommando
mysql_install_db --user=mysql
4. Ange ägandeskap av MariaDB libs
chown -R mysql:mysql /var/lib/mysql
5. För att mysqld ska starta upp automatiskt vid uppstart. Kör följande kommando:
chmod 755 /etc/rc.d/rc.mysqld
6. Läs manualen för mysql_secure_installation
man mysql_secure_installation
Eller kör kommandot direkt
mysql_secure_installation
och följ anvisningarna på skärmen.

Edit:
Om mysql_secure_installation inte låter dig komma förbi första steget ("Enter current password for root (enter for none):"). Detta hände mig i 14.2 iaf.
Tydligen blev det något fel med rättigheterna...
(DB skapades med fel rättigheter. Ta bort db katalogen, skapa en ny med rätt rättigheter)
Gör följande: 
Enkla vägen... chown -R mysql:mysql /var/lib/mysql
Lite mindre enkel väg...
rm -fR /var/lib/mysql
mysql_install_db --user=mysql
chmod +x /etc/rc.d/rc.mysqld
/etc/rc.d/rc.mysqld start

Detta är beskrivningen hämtad ifrån mysql_secure_installation

DESCRIPTION
       This program enables you to improve the security of your MySQL
       installation in the following ways:

       ·   You can set a password for root accounts.

       ·   You can remove root accounts that are accessible from outside the
           local host.

       ·   You can remove anonymous-user accounts.

       ·   You can remove the test database, which by default can be accessed
           by anonymous users.

       Invoke mysql_secure_installation without arguments:

           shell> mysql_secure_installation

       The script will prompt you to determine which actions to perform.


7. Lägg till root lösenordet för mysql. Skriv följande kommando
mysqladmin -u password 'Nytt_Lösenord'
Ange önskat lösenord

8. Om mysqld inte startar, starta den manuellt
/etc/rc.d/rc.mysqld start

×