Artikelkategori: Program
Skriven av mdkdio 2018-03-16 16:17
url: 

Program för kontroll över minneshantering via terminal

Använt minne

I Linux finns det kommandon för nästan allting, detta för att en GUI kanske inte alltid är tillgänglig.
När man arbetar direkt på en server, så är endast prompten tillgänglig, och allt måste göras via
dessa kommandon.

I denna artikel ska vi titta närmare på de kommandon som kan användas för kontroll av minnes användningen
i ett Linux system. Minne inkluderar RAM och SWAP.

Det är ofta viktigt att kontrollera minnes användningen och minne använt per process på servrar så att
resurserna inte kommer till korta och användarna inte får tillgång till servern.
T.ex. en hemsida.
Om du kör en websida, måste servern ha tillräckligt med minne för att kunna visa sidans innehåll för dina
besökare. Om inte, kommer din hemsida att upplevas som långsam eller till och med crasha när trafiken är som störst.
Helt enkelt för att servern inte har nog med minne. Precis samma sak som händer på din egen dator.

free kommandot
free kommandot är det mest simpla och enklast att använda för att kontrollera minnes användningen i Linux.
Ett exempel:
free -m
free
m alternativet visar alla data i MB. 'total' visar total mängd RAM installerad i systemet.
'used' kolumnen visar mängden RAM som Linux använder.
Informationen som visas talar för sig själv.
Den andra raden visar hur mycke minne som är ledigt. Detta är det lediga minnet som visas i första raden +
det buffrade och cachade minnet.

Linux har för vana att cacha mycke av sina processer för snabbare hantering,
så att minne kan frigöras och användas vid behov.
Den sista raden visar använt swap minne.

vmstat
vmstat kommandot med s alternativet, visar statistik över använt minne.

De 5 första raderna indikerar totalt minne, ledigt minne etc. o.s.v.

top kommandot
top kommandot används oftast för kontrollera minne och CPU användning per process.
Men visar även totalt använt minne och kan användas för monitorering av total mängd RAM som används.

Se KiB Mem och KiB swap raderna. De indikerar totalt, använt och ledigt minne.
Precis som free kommandot, visas även här buffert och cachat minne.

htop
Liknande top, men htop visar även använt minne tillsammans med andra detaljer i informationen.

RAM information
För att finna hårdvaru information om det RAM minne som är installerat i ditt system. Använd demicode
kommandot. Det rapporterar mängder med information om det installerade RAM minnet.

Bild ovan: Info om BIOS

Bild ovan: Info om huvudkortet.

Bilden ovan: Lista över alternativ som användas tillsammans med
dmidecode. T.ex. dmidecode -d --dev-mem

Summering:
Alla ovannämnda kommandon fungerar i en terminal och har inte någon GUI.
När man arbetar vid en vanlig dator med en GUI, så är det mycket enklare att använda ett GUI verktyg
som visar en grafisk översikt över använt minne.
Exempel på sådana är:
(KDE) ksysguard och (GNOME) gnome-system-monitor. Båda dessa visar information om CPU, RAM, swap
och nätverkets bandbredd i ett grafiskt och gör det enklare att förstå.

Saxat ifrån:
h**ps://www.linux.com/blog/5-commands-check-memory-usage-linux (Senast uppdaterat 26/10 2013)

×