Artikel arkivet's artikelkategori: Apache
Skriven av krullis 2005-08-27 21:17 url: 

Installation av apache 1.3, PHP, mod_ssl och mod_gzip

Installation av Apache 1.3, PHP, mod_ssl
OBS. För att mod_ssl ska fungera måste du ha openssl installerat!

börja med o ladda ner senaste versionerna Apache, PHP, mod_ssl och mod_gzip
Apache 1.3
PHP
mod_ssl
mod_gzip
Vi börjar med att packa upp apache:
tar -zxvf apache_1.3.33.tar.gz
./configure
cd ..

Sedan packa upp mod_ssl
tar -zxvf mod_ssl-2.8.22-1.3.33.tar.gz
./configure --with-apache=../apache_1.3.33
cd ..

Och nu gör vi klart resten för apache.
cd apache_1.3.33
./configure --enable-module=so --enable-shared=ssl --enable-module=ssl --prefix=/var/www/
make
make certificate (här kommer du få svara på en massa frågor)
make install

--prefix=/var/www/ kommer göra att apache installeras under /var i mappen /www om du inte vill ha Den installerad där så anger du vart du vill ha den installerad.

Nu ska vi installera PHP:
tar -zxvf PHP-4.3.9.tar.gz
./configure --with-mysql --with-socket --with-openssl --with-apxs=/var/www/bin/apxs
make
make install

Nu måste vi editera apache httpd.conf:

gå till /var/www
cd conf
Öppna httpd.conf med din text editor (jag advänder jed)
jed httpd.conf

Nu ska det finnas ett par rader där det står LoadModule **
Lägg till:
"LoadModule php4_module libexec/libphp4.so"
Om den redan finns så behöver du inte lägga till den.
Gör likadant med "AddModule mod_php4.c"

Leta upp raden Addtype
lägg till: AddType application/x-httpd-php .php
sen kan du ta fram raden DirectoryIndex och lägga till index.php
så får du en index fil för php så här ska det se ut:

DirectoryIndex index.html index.htm index.php

Efter det är klart spara.
Gå in i apache /var/www/htdocs skapa en fil som heter te.x index.php skriv in följande: i ett phpdokument glöm inte att skriva med php taggarna!

phpinfo ();

spara
starta apache gå in i /var/www/ och skriv:
./bin/apachectl start
Öppna din webläsare http://localhost/index.php nu ska du fått ett stort dokument med massa php information, om inte? Då har du nog misslyckas med php installtionen. Eller så har du editerat httpd.conf lite fel.

Nu ska vi börja med installtionen av mod_gzip
mod_gzip gör att det blir snabbare laddningstider
skriv:

tar -zxvf mod_gzip-1.3.26.1a.tgz
cd mod_gzip-1.3.26.1a

nu behöver vi gå in i Makefilen och ändra vart apxs ligger.
Det ska finnas en rad där det står APXS?=/usr/local/sbin/apxs
ändra till vart din APXS fil ligger: APXS=/var/www/bin/apxs
Gå tillbacka till /var/www/conf och öppna httpd.conf gå till raderna Addmodule
du ska ha fått två rader en som heter
#AddModule mod_gzip.c
och den andra
#LoadModule gzip_module libexec/mod_gzip.so
Det du ska göra nu är att du tar bort # efter som # gör att raden är en kommentar och ignoreras av apache så vi måste ta bort # för det ska funka.
skriv:
cd ..
./bin/apachectl start
Det gör att apache server startas som vanligt. men du kanske vill starta med mod_ssl?
./bin/apachectl startssl
Nu startas apache med ssl, den kommer fråga dig efter ditt lösenord du skrev in i ssl_mod installtionen.

Öppna din webläsare och skriv http://localhost

Hey, it worked !
The SSL/TLS-aware Apache webserver was
successfully installed on this website.

Testa om ditt https:// fungerar https://localhost te.x