Artikel arkivet's artikelkategori: Emulering
Skriven av Hasseman 2003-12-15 19:22 url: 

Att spela Playstation Spel under Linux

Redigerad: 20180315 mdkdio
epsxe uppdateras inte längre, senaste version är daterad 2016 (2.0.5)
Men för de av er som har en PS2, testa PCSX2
Mer Slackware Linux rel. info docs.slackware.com

Dokumetversion 1.0
Copyright (c) 2003 Fredrik Hansson
Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document
under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.2
or any later version published by the Free Software Foundation;
A copy of the license is included here: http://www.gnu.org/licenses/fdl.html


Index:
1. Förutsättningar innan installation:
2. Installation
3. epsxe:s config fil
4. Starta epsxe
5.Konfiguration av
a.Ljud
b. Grafik
c. Spelkontroller
6. Starta Spelet från
7. FAQ
8. Tacksägelser (Credits)
9. Appendix


1.Förutsättningar innan installation:
Tips:
För att kunna spela dina gamla playstation spel under linux behövs 4 komponenter:
1.Du behöver en bra Playstation emulator.
2. Du behöver ett Playstation bios.
3. Du behöver en bra grafik plugin till emulatorn
4. Du behöver en bra audio plugin till emulatorn.

1. Jag har kommit fram till att epsxe 1.6.0 i skrivande stund tycks vara en bra emulator. Du laddar ner denna från dess officiella hemsida www.epsxe.com.

2. Vad gäller Playstation bios så kommer jag inte gå in närmare på detta än att det krävs ett sådant. Eftersom detta med all säkerhet är copyright skyddat så talar jag om nedan vad som skulle täkas kunna ge rätt sökträffar
Europeiskt bios: SCPH1001
Euroeiskt, Asiatiskt eller Amerikanskt bios spelar egentligen ingen roll för oavsett vad för bios du har så kan du spela spel från andra zoner etc. Huvudsaken är iallafall att du har ett.

3-4. Plugins såsom grafik och ljud så har jag själv fattat tycke för "Petes plugins". Du laddar ner dessa från: http://home.t-online.de/home/PeteBernert/

Rekomenderar:
Grafik: PSX GPU MesaGL Linux driver v1.75
Ljud: P.E.Op.S. PSX SPU OSS driver (Linux) v1.7

2. Installation:

epsxe
Nu när du har alla komponenterna så börar du med att installera epsxe. Det rekommenderas att installera denna till /usr/local/games/epsxe_v160. Filen som du tankade ner var en .zip fil så du skapar katalogen epsxe_v160 i din usr/local/games katalog och kopierar filen dit. Sedan browsar du dig till /user/local/games/epsxe_v160.

Öppna termilnal och skriv:
Kod:
unzip epsxe160lin.zip


Nu dyker ett katalogträd upp vilket vi skall förklara litenärmare:
/bios
/cfg
/cheats
/docs
/memcards
/patches
/plugins
/snap
/sstates
samt:
.epsxerc
epsxe
keycodes.lst

bios:
2. Du lägger ditt playstation bios SCPH1001 i katalogen /bios.

Grafik plugin:
Din grafik plugin: gpupetemesagl175.tar.gz extraherar du genom:

Kod:
tar -xvzf gpupetemesagl175.tar.gz


Nu dyker ett antal filer upp vilka illustreras nedan:
cfgPeteMesaGL
gpuPeteMesaGL.cfg
libgpuPeteMesaGL.so.1.0.75
readme.txt
version.txt

Du kopierar:
cfgPeteMesaGL
och
gpuPeteMesaGL.cfg

Till din ~/epsxe_v160/cfg

och
libgpuPeteMesaGL.so.1.0.75
till
~/epsxe_v160/plugins

Audio Plugin:
din audioplugin spupeopsoss107.tar.gz extraherar du genom:
Kod:
tar -xvzf spupeopsoss107.tar.gz


Nu dyker ett antal filer upp vilka illustreras nedan:
cfgPeopsOSS
libspuPeopsOSS.so.1.0.7
nothread_libspuPeopsOSS.so.1.0.7
readme_1_7.txt
spuPeopsOSS.cfg
version_1_7.txt

Du kopierar:
libspuPeopsOSS.so.1.0.7
nothread_libspuPeopsOSS.so.1.0.7
till ~/epsxe_v160/plugins

och
spuPeopsOSS.cfg
cfgPeopsOSS
till epsxe_v160/cfg

3.epsxe:s config fil
Nu kan det vara bra att kontrollera att några sökvägar i config filen stämmer. Sökvägen till denna är:~/epsxe_v160/.epsxerc
Öppna denna i valfri texteditor och kontrollera följande poster:

1. Under sektionen # Plugins names:

Kod:

VideoPlugin = libgpuPeteMesaGL.so.1.0.75
SoundPlugin = libspuPeopsOSS.so.1.0.7
PadPlugin = INTERNAL2. Under sektionen # File paths/names
Kod:
BiosPath = /usr/local/games/epsxe_v1.6.0/bios/SCPH1001.BIN
CdromDevice = /dev/?
CdromMountPath = /mnt/?


4. Starta epsxe
Epsxe startar du enklast genom:

Kod:
sh /usr/local/games/epsxe_v1.6.0/epsxe


5.Konfiguration av:
När du startar epsxe så dyker det upp en liten ruta vilken är fösedd med ett meny-träd längst upp. Det är via denna du ställer in egenskaperna för ljud,grafik, kontroller etc.

a.Ljud:
Välj via huvud menyn config - sound.
Välj genom rullgardinen din sound plugin om den inte redan är vald.
Sedan är det nog lite exprementeradnde som gäller men jag har kommit fram till följande:
1. config - sound - enable CDDA Sound #är en god idé
2. config - sound - configure -
a) Volume: 3: loudest
b) Reverb :PSX reverb (best quality)
c) cubic interpolation (better treble)
d) och ta bort mono sound vilken i vissa sammanhang kan ge ett konstant tinitus pip

b. Grafik
config - Video - configure

a) video options: Width /heigth brukar jag sätta till skrivbordets upplösning samt kryssa för fullscreen.

b)Framerate:
Börja med att kryssa för "show FPS display on startup". detta är ett bra verktyg för att kunna se hur mycket effekter man senare kan kräma på.

Gränsvärden:
PAL:
Vid emulering av Europeiska och Asiatiska spel som använder sig av PAL som standard skall FPS:en ligga vid själva spelandet stabilt på 50:FPS.

NTSC:
Vid Emulering av Amerikanska spel som använder sig av NTSC så skall FPS:en ligga stabilt på 60:FPS

Hitta din optimala konfiguration:
Du kryssar för FPS limit manual och sätter denna till 50 FPS.
Du kryssar för "Show FPS at startup".
Du startar ett NTSC plastation spel.(om du har ta annars ett PAL spel)

Öka stegvis Textures,Compability och misc efterhad men kom ihåg FPS:en skall stabilt ligga på 50 vid PAL spel och 60 vid NTSC. Om du har en gammal dator äldre än PIII 500 och geforce2mx så kan du behöva ta till "use frameskipping" men jag går inte in närmare på detta utan man får helt enkelt laborera sig fram.

c. Spelkontroller:
Dessa konfigureras genom huvudmenyn:
Config - Game Pad - Pad1
För spelare1 och hur man gör inställningarna beskrivs fint och användarvänligt genom en bild.illustration

kompabilitet gentemot spel:
Om spelet uppför sig på ett konstigt sätt så kan det vara på sin plats att konfigurera grafiken efter spelet och använda sig av "special game fixes" Dessa hittar du under huvudmenyn i epsxe. config - video- configuration.

6. Starta Spelet från:

Cdrom:
a) Stoppa in cd-skivan i cd-rom enheten du specificerade i din ~/epsxe_v160/.epsxerc.
b) montera skivan i cd-romen.
c) välj via epsxes huvudmeny file - Run CDRom

Iso:
Du specificerar i din ~/epsxe_v160/.epsxerc under sektionen:
2. Under sektionen # File paths/names
och raden
Kod:
IsoDirectory = ?

Vart epsxe skall leta efter .iso filerna.
Sedan kör du dessa genom huvudmeny - file - Run ISO


Ps-exe:


Resultat:
Resultatet genom användandet av epsxe + petes plugin kan bli minst sagt häpnandsväckande och ger dina gamla playstation spel ett helt nytt liv. Beroende på hur man ställer grafiken så kan i stort sett alla pixlar smetas ut och se allmänt proffsigt ut.

7. FAQ:


8. Tacksägelser (Credits):
Detta dockument har sammanställts av ett antal frivilliga. Denna sida är till för att tilkännage deras insatser.

Dokument version 1.0:
Orginal författare och språk:
Fredrik Hansson(Svenska)

Tack även till:

9. Appendix:
Vid frågor, modifiering eller komplettering av dokumentet så kontaktas lämpligtvis orginalförfattaren: hasseman
_________________
Share the penguin and If you do, lucky end for them and you.