Artikel arkivet's artikelkategori: Installation
Skriven av ppz 2003-10-08 01:02 url: 

Installera patchar...

Tjena, jag byggde ett lite script för att installera valfri patch
för slackware. Alltid är det väl någon som kan ha användning för det.

#!/bin/sh
# Patch installer for slackware.
# Requirements: wget, ncftpls, pkgtools, modem Internet-connection or better ;)
# Code: ppz at sajtech dot nu
# Tue Oct 7 22:56:05 CEST 2003
#if [ ! $1 ]; then
remote=ftp://ftp.sunet.se/pub/Linux/distributions/slackware/slackware-9.1/patches/packages/
else
remote=$1
fi
echo "Using: $remote"
for a in `ncftpls $remote | grep .tgz$`
do
echo "Package: $a";
echo -n "Uppgrade/install[y/n]: "
read response
case $response in
[yY])
echo "Downloading $a ..."
wget -N -P /tmp $remote/$a
upgradepkg --install-new /tmp/$a
;;
esac
done