Artikel arkivet's artikelkategori: Konfiguration
Skriven av Pee-Wee 2004-12-06 16:27 url: 

Trådlöst nätverk under Slackware

Trådlöst Nätverk i Slackware.
Den här guiden kommer att hjälpa dig att konfiguera ditt
trådlösa nätverks kort under linux.

---------------------------------------------------------
STEG 1: Förberedelser.
---------------------------------------------------------
Ladda hem dom senaste drivrutinerna.
http://rhlx01.fht-esslingen.de/~andi/acx100/acx100-0.2.0pre8_plus_fixes_40.tar.bz2

---------------------------------------------------------
STEG 2: Identifiera ditt kort.
---------------------------------------------------------
Först ska du kolla om ditt kort stödjer acx100 chipset.
Detta gör du genom att skriva lspci -n i en terminal.
Nu får du farm en lista och nu ska du leta efter en av följandes
104c:8400 (acx100)
104c:8401 (acx100)
104c:9066 (acx111)
Om du inte har någon av dessa i listan så har du inget acx100/111 chip så då är inte denna guide till för dig.

---------------------------------------------------------
STEG 3: Packa up källkoden till drivrutinerna.
---------------------------------------------------------
Nu ska du packa upp källkoden till drivrutinerna.
Jag antar att du har laggt den i din /home/user/.
Första steget: cd /home/user/
Andra steget: tar jxf acx100-0.2.0pre8_plus_fixes_40.tar.bz2
Nu ska det finnas en mapp i din hemkatalog som heter acx100-0.2.0pre8_plus_fixes_40

---------------------------------------------------------
STEG 4: Komplimera Drivrutinerna.
---------------------------------------------------------
Ok nu har du kommit till komplimeringen så nu ska du ställa dig i
acx100-0.2.0pre8_plus_fixes_40 detta gör du genom att skriva cd /home/user/acx100-0.2.0pre8_plus_fixes_40
Nu ska du bygga drivrutinerna med komandot make
i terminalen skriver du make

---------------------------------------------------------
STEG 5: Installera Drivrutinerna och Firmware.
---------------------------------------------------------
Första steget:
Nu ska du installer firmware filerna som du behöver är:
RADIO0d.BIN
RADIO11.BIN
RADIO15.BIN
WLANGEN.BIN
TIACX111.BIN
Du kan hitta dom på drivrutins skivan som du fick med kortet.
Ett enklare sätt är om du har internet uppkoppling så kan du gå till mappen
cd /home/user/acx100-0.2.0pre8_plus_fixes_40/firmware/
make fetch_firmware
Andra steget:
Du ska också skapa en mapp under /usr/share som heter acx
detta gör du genom att skriva
mkdir /usr/share/acx
nu ska du kopiera firmware filerna som ligger i
/home/user/acx100-0.2.0pre8_plus_fixes_40/firmware/
till
/usr/share/acx
det för du genom att skriva
cp /home/user/acx100-0.2.0pre8_plus_fixes_40/firmware/* /usr/share/acx

---------------------------------------------------------
STEG 6:
---------------------------------------------------------
Nu ska du editera start_net filen det gör du genom att öppna en textredigerare.
Jag använder edit. Exempel på textredigerare:
vim, joe emacs, & pico
edit /home/user/acx100-0.2.0pre8_plus_fixes_40/scripts/start_net
Nu kommer du det så ut så här

# Please edit below

# syntax is: VARIABLENAME=VALUE, with _no_ spaces in between
# make sure to _preserve_ any double-quotes (")
# text beginning with the comment delimiter (#) is ignored
# make sure to _preserve_ at least one space before any
# comment delimiters (#) that do not begin a line
# "uncommenting" a line means to remove it's leading "#" character

ESSID=HÄR SKRIVER DU IN NAMNET SOM DU DÖPT DIN ANSLUTNING TILL

# THIS IS CASE SeNsItIvE!! any == associate to any ESSID
# Default rate configured as 11Mbps to not cause speed problems (while
# using auto rate) or connection problems (while not using auto rate)
# with non-22Mbps hardware...

RATE=11M
AUTORATE=1 # only disable auto rate if you know what you're doing...

CHAN=HÄR SKRIVER DU IN VILKEN KANAL DU ANVÄNDER"
# it's useful to try to stick to channels 1, 6 or 11 only, since these don't

overlap with other channels
#SHORTPREAMBLE=1 # set a value of 1 in order to force "Short Preamble" (incompatible with very old WLAN hardware!) instead of peer autodetect
#TXPOWER=20 # 0..20 (dBm) (18dBm is firmware default) overly large setting might perhaps destroy your radio eventually!
MODE=Managed # Managed for infrastructure, Ad-hoc for peer-to-peer, or Auto to auto-select depending on environment
DEBUG=0xb # 0xffff for maximum debug info, 0 for none

# WEP Key(s)
# ascii keys (passphrase) should look like this: KEY="s:asciikey"
# hex keys should look like this: KEY="4378c2f43a"

# most wep users will want to use this line
KEY=HÄR SKRIVER DU IN NÄTVERKS LÖSEN IFALL DU ANVÄNDER KRYPTERING

# [ *** NOTE ***: WEP still doesn't work with acx111 cards yet! ]

# alternatively, you can uncomment and use these lines to
# set all 4 possible WEP keys
#KEY1="1234567890" #WEP64
#KEY2="1234567890"
#KEY3="1234567890"
#KEY4="1234567890"
# you must select which of the 4 keys above to use here:
#KEY="[1]" # for KEY1, "[2]" for KEY2, etc

ALG=open # open == Open System, restricted == Shared Key

#IP address

USE_DHCP=0 # set to 1 for auto configuration instead of fixed IP setting

IP=192.168.1.98 # set this if you did not set USE_DHCP=1
NETMASK=255.255.255.0 # set this if you did not set USE_DHCP=1
GATEWAY=192.168.1.254 # set this if you did not set USE_DHCP=1

LED_OFF=1 # set to 1 to turn off the power LED to save power

MTU_576=0 # set to 1 if you have buffer management problems

# DO NOT EDIT BELOW THIS LINE
################################################################

---------------------------------------------------------
STEG 7: Starta Scriptet.
---------------------------------------------------------
Det sista du ska göra nu är att starta scriptet.
Gå till katalog /home/user/acx100-0.2.0pre8_plus_fixes_40/scripts
starta scriptet genom att skriva följande komando
./start_net

#./start_net
using wlan0.
Module successfully inserted.
Setting rate to 11M auto.
Setting channel 1.
Going to try to join or setup ESSID network_down.
Setting mode to Managed.
Setting power LED to off.
Waiting for association...10 9 8 OK.
Attempting to use /sbin/dhcpcd for DHCP, this may take a moment...OK.
Interface has been set up successfully.

Ser det ut som över så har allt gått rätt till och är klart för att användas.
Har du några frågor kan du maila mig på PeeWee@ratfire.com

//Pee-Wee