Artikel arkivet's artikelkategori: MySQL
Skriven av exz 2003-10-15 23:23 url: http://www.mysql.org

Installation av MySQL

Detta är en liten guide om hur du installerar en MySQL-server. Allt detta står i INSTALL-BINARY utifall du inte förstår ett smack av vad jag snackar om här. :-)

Börja med att ta ner MySQL från http://www.mysql.org I skrivande stund är senaste stabila versionen 4.0.15, så det är den versionen denna guide riktar sig mot. Det
innebär att allting kanske inte stämmer om du försöker installera en annan version.

När du väl har fått ner MySQL så föreslår jag att du packar upp det i /usr/local och gör en länk som heter mysql.

tar zxf mysql-standard-4.0.15-pc-linux-i686.tar.gz
ln -s mysql-standard-4.0.15-pc-linux-i686 mysql


Nu när det är uppackat så går vi in i mysql och kör installations-scriptet:

cd /usr/local/mysql
scripts/mysql_install_db


Nu kommer det att fladdra förbi en massa text som du nog bör läsa igenom.
Innan vi kan starta mysql så måste vi göra en användare och en grupp som mysql kan använda:

groupadd mysql
useradd -g mysql mysql


Efter att vi har gjort användaren och gruppen mysql så måste vi ändra lite rättigheter så det stämmer för servern.

chown -R root .
chown -R mysql data
chgrp -R mysql .


Nu så ska vi bara välja en konfigurationsfil så är det dags att köra igång MySQL. Det räcker med att använda my-small.cnf utan att ändra något. (Du behöver egentligen inte ha någon alls, men för säkerhetens
skull.) Om du vill sätta dig in i det så kan du ju ta någon av dem i support-files och ändra efter tycke. I denna guide kör vi dock med small-configen. (Tack PrimaX för tipset ;-))

cp support-files/my-small.cnf /etc/my.cnf

Sådär, om allting har gått utan felmeddelanden så bör du nu kunna starta din MySQL-server. Det görs genom att köra:

./bin/safe_mysqld&

Då kommer det förhoppningsvis att stå:

Starting mysqld daemon with databases from /usr/local/mysql/data

Om det står Mysql ended så kan du gå in i /usr/local/mysql/data och titta i ditthostname.err efter felmeddelanden.

Om din MySQL-server har startat som den skall så är det nu dags att sätta ett root-lösenord. Detta görs med mysqladmin.

mysqladmin -u root password 'lösenord'

För att få MySQL att startas automatiskt när ditt slackware startar så kan du lägga till denna raden i din /etc/rc.d/rc.local:

cd /usr/local/mysql && ./bin/safe_mysqld&

Om du inte vill använda den jobbiga sökvägen /usr/local/mysql/bin/ för att använda MySQL-binärerna så kan du antingen kopiera över dem till /bin eller lägga till /usr/local/mysql/bin i din PATH.

Att lägga till /usr/local/mysql/bin i din PATH görs på detta sätt om du använder bash:

echo ?PATH=$(echo $PATH):/usr/local/mysql/bin? >> /etc/profile

Om du inte använder bash så får du läsa dokumentationen för det skalet du använder.

Du kan nu testa om din MySQL-server fungerar korrekt genom att skriva:

mysql -u root -p

..och sedan ange det lösenord du valde med mysqladmin. Om du nu kommer fram till något som ser ut såhär:

Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 2 to server version: 4.0.15-standard

Type 'help;' or 'h' for help. Type 'c' to clear the buffer.

Mysql>


I så fall så fungerar din MySQL-server korrekt! Grattis!
Jag har även skrivit en grundläggande artikel om hur man använder MySQL. Så nu tycker jag att det är dags att du läser även den. :)

Som vanligt så kan det finnas en del fel, konstiga stavningar o.s.v.. Så ge mig gärna ett mail på exz[at]mirkken.org om du hittar något. Maila även gärna om du finner denna guiden hjälpsam.