Artikel arkivet's artikelkategori: Spel
Skriven av Hasseman 2004-01-23 16:48 url: 

Call of Duty

Dokumetversion 0.1
Copyright (c) 2003 Fredrik Hansson
Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document
under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.2
or any later version published by the Free Software Foundation;
A copy of the license is included here: http://www.gnu.org/licenses/fdl.html

Introduktion
Det är alltid att rekommendera att du kopierar dina konfigfiler innan du ändrar dem. Detta för att vissa spel fungerar bättre med en typ av konfiguration medans andra spel med en helt annan. Linux-instalern som det kommer att omnämnas nedan är skriven för den engelska versionen av "Call of Duty" och det garanteras inte på något sätt att den fungerar med den Svenska versionen.

Nedan så förtydligar jag vissa utryck som förekommer i texten:

a) När jag skriver att "du skall köra filen" så menar jag att du skall exekevera den med antingen Wine eller WineX. Om du är osäker på hur detta skulle gå till så hänvisar jag i dagsläget till utgivarens hemsida och dokumentation.
b) När jag skriver att du skall ändra följande rade i din konfigfil så åsyftar jag din:
~/.wine/config
~/.transgaming/config.


Förutsättningar innan installation:
1. Du skall ha ett fullt fungerande Wine/Winex system under linux (hälst av senaste revision).
2. Du skall se till att dina drivrutiner till grafikkortet fungerar på ett bra sätt.
3. Du skall tanka ner Linux-installern http://www.kratz00.org/linux/installer.php?what=cod
4. Du skall ha en Call of Duty skiva tillgänglig.

Installation
1. Installer

Starta spelet:
Single player:

kör filen: codsp


Multiplayer

kör filen: codmp

FAQ:
Your version of Microsoft Windows(TM) does not
support Call of Duty.Ändra fl öljande rader i din konfigfil s att de matchar beskrivningen nedan.
[Version]
; Windows version to imitate
"Windows" = "winxp"

Detta dokument har sammanställts av ett antal frivilliga. Denna sida är till för att tilkännage deras insatser.
Dokument version 1.0:
Orginal författare och språk:
Fredrik Hansson(Svenska)