Artikel arkivet's artikelkategori: Tips
Skriven av nomicon 2003-09-28 12:09 url: http://www.slackwarelinux.se

Resume i FTP

Återhämtning av stora filer med vanliga ftp.


bash-2.05# ftp ftp.sunet.se
Connected to ftp.sunet.se.
....
ftp> hash
Hash mark printing on (1024 bytes/hash mark).
ftp> get ls-lR.gz
local: ls-lR.gz remote: ls-lR.gz
200 PORT command successful.
150 Opening BINARY mode data connection for ls-lR.gz (27941106 bytes)
################################################################426 Transfer aborted. Data connection closed.
226 Abort successful
434744 bytes received in 6.4 secs (66 Kbytes/sec)
ftp> !ls -l ls-lR.gz
-rw-r--r-- 1 root root 434744 May 29 08:06 ls-lR.gz
ftp> restart 434744
ftp> get ls-lR.gz
local: ls-lR.gz remote: ls-lR.gz
200 PORT command successful.
350 Restarting at 434744. Send STORE or RETRIEVE to initiate transfer.
150 Opening BINARY mode data connection for ls-lR.gz (27941106 bytes).
....

Detta kan göras som exemplet ovan, men det kan alltid vara en fördel att pröva skriva reget . I de flesta Linuxdistributioner fungerar detta, då jämför den filen du försöker hämta med den som redan finns på din hårddisk.

Är filen på din hårddisk mindre än den du ska hämta så antar den att det är en s.k "resume" som gäller.

Att kolla på filer utan att hämta hem dom.

I grafiska klienter har du säkert upptäckt att det finns ett "View" val på textfiler, så att den öppnas i en editor eller slängs ut direkt på skärmen utan att du behöver ladda hem dessa. Självklart fungerar detta vanliga ftp också!

Genom att skriva get filnamn.txt /dev/tty.
Är det en större textfil, så kan det vara behändligt att kunna läsa den
med en skärm i taget, detta görs genom att skriva get filnamn.txt | less eller med more. Denna "feature" är inte dokumenterad i de flesta böcker och är inte ens nämnd i manualsidorna för ftp.