Artikel arkivet's artikelkategori: X
Skriven av Softnux 2004-11-12 12:53 url: 

Installation av ATI-Drivrutinerna

Installation av ATI-Drivrutinerna under Slackware 10

Skriven av Christoffer Johansson (Softnux)

Skicka gärna tips och frågor angående denna manualen/tutorialen
till mig på johansson@netwurk.se


-------------------------------------------------------------------
STEG 1: Förberedelser
-------------------------------------------------------------------
|1.1:
Ladda först ner de senaste drivrutinerna från www.ati.com
eller http://www2.ati.com/drivers/linux/fglrx-4.3.0-3.14.1.i386.rpm

-------------------------------------------------------------------
STEG 2: Förberedelser innan installationen
-------------------------------------------------------------------

|2.1:
Logga in som root.

|2.2:
Eftersom att drivrutinerna är släppta i RPM-format så får
du konventera RPM:n till ett TGZ-paket.
Det gör du igenom att köra följande kommando:

# rpm2tgz ati-driver-file.rpm

|2.3:
Nu ska du extrahera installations-filerna till
rätt platser igenom att köra följande kommando:

# installpkg ati-driver-file.tgz

-------------------------------------------------------------------
STEG 3: Skapa kärnmodulerna
-------------------------------------------------------------------
|3.1:
Byt katalog till drivrutinsmodulen ("/lib/modules/fglrx/build_mod")
D.v.s:

# cd /lib/modules/fglrx/build_mod

|3.2:
Nu skall skriptet för byggande av kärnan göras exekverbart
och det görs lättast genom att köra följande:

# chmod a+x make.sh

-------------------------------------------------------------------
STEG 4: Skapa drivrutinsmodulerna
-------------------------------------------------------------------
|4.1:
För att skapa drivrutinsmodulerna kör du följande kommando:

# ./make.sh

-------------------------------------------------------------------
STEG 5: Installera drivrutinsmodulerna
-------------------------------------------------------------------
|5.1
Kör följande kommando för att byta katalog till "/lib/modules":

# cd ..

|5.2:
Väl inne i "/lib/modules"-katalogen så ska installationsskriptet
göras exekverbart, och det görs på samma sätt som i '3.2':

# chmod a+x make_install.sh

|5.3:
Nu ska modulerna installeras genom att köra följande:

# ./make_install.sh

-------------------------------------------------------------------
STEG 6: Konfiguration
-------------------------------------------------------------------
|6.1:
Logga ut som root.

|6.2:
Kör följande kommando för att starta ATI-XF86Config-Verktyget och
följ stegen:

# fglrxconfig

--
!VIKTIGT:
När du får frågan om du vill använda en extern AGP-Modul, tryck Y.
För mig var det en kritiskt del eftersom att
ATI-XF86Config-Verktyget hade "[n]" förinställt och beskrivningen
är lite missledande, den antydde att den "interna" AGP-Modulen
skulle vara det bästa alternativet, vilket det inte är.
--

|6.3:
XF86Config.conf har nu skapats i din hemmamap (/home/)

|6.4:
Kopiera all text ur /home//XF86Config.conf och ersätt
texten /etc/X11/xorg.conf

|6.5:
Nu bör drivrutinerna var installerade och fungerande.
Stäng X och starta det igen (om det nu var startat).
Testa en GL-Skrämsläckare för att se om det fungerar.