Artikel arkivet's artikelkategori: X
Skriven av nomicon 2003-09-28 12:09 url: http://www.slackwarelinux.se

TrueType-fontstöd i AbiWord

Titel: TrueType-typsnitt i AbiWord

Författare: Daniel Jensen dj@bredband.net

Sammanfattning:
Instruktionerna i denna korta artikel gäller hur man installerar Microsofts
typsnittsamling "TrueType core fonts for the Web" i AbiWord, men delarna
kan stå för sig om du bara vill installera typsnitt i XF86.

Inledning:
AbiWord är en förträfflig ordbehandlare, men Abi-typsnitten som följer med
är inte så många och inte särskilt bra heller. Du har kanske märkt att
andra typsnitt som går att använda i andra program inte syns i AbiWord.
Denna artikel visar hur du skall gå till väga för att installera TrueType-
typsnitt i AbiWord. Som exempel har jag tagit Microsofts "TrueType core
fonts for the Web" eftersom det är bra och gratis typsnitt.

Instruktioner:

Först och främst behöver du typsnitten. De finns på den här adressen:

http://www.microsoft.com/truetype/fontpack/.

Ladda ner Windows-versionerna. De är olyckligtvis packade med CAB-formatet i
exe-filer, men ge inte upp, det finns program som kan packa upp typsnitten.
cabextract gör detta bra, och går att finna på:

http://www.kyz.uklinux.net/cabextract.php3.

Kompilera cabextract:


$ tar xvfz cabextract-0.5.tar.gz
$ cd cabextract-0.5
$ ./configure
$ make


För att göra resten måste du vara root, så logga in som root med su-kommandot.
Installera nu cabextract:


# make install


Efter installation kan du ta bort cabextract-katalogen, om du vill. Den behövs
inte längre.

Använd cabextract för att packa upp typsnitten:


# cabextract -d /usr/share/fonts/ttf -L *.exe


-L anger att programmet skall ge alla filer namn med enbart gemener. Du kan
naturligtvis välja en annan katalog om du vill. Se till att den finns innan
du packar upp filerna!

Installera de nya typsnitten i XF86:


# cd /usr/share/fonts/ttf
# ttmkfdir
# /usr/sbin/chkfontpath --add /usr/share/fonts/ttf


Starta om X

Nu går typsnitten att använda i de flesta program, men inte i AbiWord.

Innan du fortsätter vill du kanske göra en backup på AbiWords fonts-katalog.
Du vill kanske också ta bort några Abi-typsnitt, t ex om du installerar nya
som är bättre.

AbiWord vill ha typsnitten sin fonts-katalog för att de ska gå att använda
i programmet. Det går bra att göra symbollänkar till typsnitten.


# ln -s /usr/share/fonts/ttf/* /usr/share/AbiSuite/fonts
# cd /usr/share/AbiSuite/fonts/
# ttmkfdir >> fonts.scale


Du måste nu redigera filen fonts.scale och se till att siffran högst upp
stämmer med antalet rader i filen. Lägg ihop den översta siffran med den som
finns lite längre ner i filen. Ta sedan bort den andra siffran, och ersätt den
första med den nya... ja, du fattar.

Nu saknas bara ett index över de nya typsnitten.


# mkfontdir


Klart! Men inte riktigt... root måste först köra AbiWord en gång så att AbiWord
kan skapa de afm-filer som behövs. Om du kör AbiWord utan att fört ha kört det
som root kommer du att få kryptiska felmeddelanden och programmet kraschar.


# /usr/bin/abiword


Nu kan du äntligen använda AbiWord som vanligt. Eventuellt kommer vissa typsnitt
att se konstiga ut vid utskrift, men det får du leva med. Förhoppningsvis får AbiWord
bättre stöd för TT-typsnitt i framtiden.