2.6.4-rc1
Skriven Av: kristofer Den: 2004-02-28 13:58:00  http://www.kernel.org 

Då var version 2.6.4-rc1 av kärnan ute. 2.6.4 är alltså snart att vänta.
Have fun!
Swaret
Skriven Av: jenso Den: 2004-02-18 16:51:00  http://swaret.org 

Användare av Swaret rekomenderas att uppgrada till 1.6.1-3.
Anledningen är en förändring av fillistan vilket medför att det inte går att uppgradera.
Säkerhets hål i Linux
Skriven Av: nomicon Den: 2004-02-18 15:31:00        http://isec.pl/vulnerabilities/isec-0014-mremap-unmap.txt 

Ett nytt säkerhetshål har upptäckts i flera versioner av Linuxkärnan. Följ länken ovan för att läsa om problemet, och uppgradera era kärnor snarast möjligt.
Linux 2.6.3
Skriven Av: p0rrit Den: 2004-02-18 11:03:00  http://www.kernel.org/pub/linux/kernel/v2.6/patch-2.6.3.bz2 

Ja, då va kernel.org ute med ny linux kärna: 2.6.3

http://www.kernel.org
Mozilla Firebird blir Mozilla Firefox
Skriven Av: p0rrit Den: 2004-02-09 19:01:00  http://ftp.mozilla.org/pub/mozilla.org/firefox/releases/0.8/firefox-0.8-i686-pc-linux-gnu.tar.gz 

Nu blir Mozilla Firebird istället Mozilla Firefox.

Ny ver. ute nu: Mozilla Firefox 0.8

http://ftp.mozilla.org/pub/mozilla.org/firefox/releases/0.8/firefox-0.8-i686-pc-linux-gnu.tar.gz
www.mozilla.org

Senaste artikeln är:
Rensa DNS (tömma DNS cache)

Info om cookies:
Cookies


RSS resultat...

Håkans Slackware

Till minne av Håkan Nilsson
Mitt Slackware
Appendix Programhantering

Senaste Kernel Versioner
Mainline
5.19 2022-07-31
Stable
5.19.1 2022-08-11
5.18.17 2022-08-11
Longterm
5.15.60 2022-08-11
5.10.136 2022-08-11
5.4.210 2022-08-11
4.19.255 2022-08-11
4.14.290 2022-07-29
4.9.325 2022-07-29