Skypeforlinux 8.87.0.406 (15/8-22)
Skriven Av: minime Den: 2022-08-16 18:44:17  
Redigerad: 2022-08-17 18:48:55 av: mdkdio 

Senaste versionen av SkypeForLinux:


Jag har dock inte testat denna version själv (än), men om du är osäker på om några
"Dependencies" kräver en nyare version än installerad, se nedan för lista över deps.

Länk för nedladdning av *.deb filen här
OBS! Välj rätt fil/version

Nedladdning av SlackBuild för 15.0
Nedladdning av SlackBuild för current

Som tidigare, endast för 64-bit system

Depends: libasound2 (>= 1.0.16),
libatk-bridge2.0-0 (>= 2.5.3),
libatk1.0-0 (>= 2.2.0),
libatspi2.0-0 (>= 2.9.90),
libc6 (>= 2.17),
libcairo2 (>= 1.6.0),
libdrm2 (>= 2.4.38),
libexpat1 (>= 2.0.1),
libgbm1 (>= 17.1.0~rc2),
libgcc1 (>= 1:3.0),
libgdk-pixbuf2.0-0 (>= 2.22.0),
libglib2.0-0 (>= 2.39.4),
libgtk-3-0 (>= 3.9.10),
libnspr4 (>= 2:4.9-2~),
libnss3 (>= 2:3.22),
libpango-1.0-0 (>= 1.14.0),
libsecret-1-0 (>= 0.18),
libx11-6 (>= 2:1.4.99.1),
libxcb1 (>= 1.9.2),
libxcomposite1 (>= 1:0.3-1),
libxdamage1 (>= 1:1.1),
libxext6,
libxfixes3,
libxkbcommon0 (>= 0.5.0),
libxrandr2,
gnome-keyring,
apt-transport-https,
libfontconfig1 (>= 2.11.0),
libdbus-1-3 (>= 1.6.18),
libstdc++6 (>= 4.8.1),
libatomic1
Kärnor 5.19.2 / 5.18.18 / 5.15.61
Skriven Av: minime Den: 2022-08-16 17:48:55  
Redigerad: 2022-08-17 18:50:24 av: mdkdio 

En massa Kernel uppdateringar, bland annat en hel del som berör just ext4 filsystemet.
Beräknas släppas under Onsdagen den 17:e

5.19.2 rc2 med 1157 uppdateringar/ändringar sedan 5.19.1
5.18.18 rc2 med 1094 uppdateringar/ändringar sedan 5.18.17
5.15.61 rc2 med 778 uppdateringar/ändringar sedan 5.15.60

Ovan listade kärnor är nu släppta. ChangeLog etc finner du till höger på sidan som vanligt...

Kärnor 5.19.1 / 5.18.17 / 5.15.60 / 5.10.136 / 5.4.210 / 4.19.255
Skriven Av: minime Den: 2022-08-11 00:39:54  
Redigerad: 2022-08-11 18:23:02 av: minime 

Ett lass med kärnor på g igen...

5.19.1 rc1 med 21 uppdateringar/ändringar sedan 5.19.0
5.18.17 rc1 med 35 uppdateringar/ändringar sedan 5.18.16
5.15.60 rc1 med 30 uppdateringar/ändringar sedan 5.15.59
5.10.136 rc1 med 23 uppdateringar/ändringar sedan 5.10.135
5.4.210 rc1 med 15 uppdateringar/ändringar sedan 5.4.209
4.19.255 rc1 med 32 uppdateringar/ändringar sedan 4.14.254

Samtliga ovan nämnda kärnor är släppt. ChangeLog etc finns till höger...

Säkerhetsuppdateringar? 9/8-22
Skriven Av: mdkdio Den: 2022-08-10 08:40:22  
Redigerad: 2022-08-13 16:03:24 av: mdkdio 

Osäkert om detta är en säkerhetsutrustning,
men zlib är uppdaterat för Slackware 14.0 -> current IAF

Redigerat: Detta är en "bugfix", så ingen säkerhetsuppdatering...

Skypeforlinux 8.88.76.100 (8/8-22)
Skriven Av: mdkdio Den: 2022-08-09 18:27:09   

Senaste versionen av Skypeforlinux:

.deb finner du som vanligt här
(OBS! Välj rätt fil/version)

Slackbuild för 15.0 här
Slackbuild för current här

Jag har personligen inte testat denna version. Så rapportera gärna ev. problem i forumet

Senaste artikeln är:
Rensa DNS (tömma DNS cache)

Info om cookies:
Cookies


RSS resultat...

Håkans Slackware

Till minne av Håkan Nilsson
Mitt Slackware
Appendix Programhantering

Senaste Kernel Versioner
Mainline
6.0-rc7 2022-09-25
Stable
5.19.12 2022-09-28
Longterm
5.15.71 2022-09-28
5.10.146 2022-09-28
5.4.215 2022-09-28
4.19.260 2022-09-28
4.14.295 2022-09-28
4.9.330 2022-09-28